Trung tâm Y tế huyện Cô Tô - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô

;

 

Nội soi tai cho người dân địa phương. Ảnh: Minh Đức
Nội soi tai cho người dân địa phương. Ảnh: Minh Đức

 

Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hoàng Phượng (Trung tâm TT-VH Cô Tô)
Bác sĩ khám bệnh cho người dân. Ảnh: Hoàng Phượng (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

 

.
.
.
.